Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

PROJENİN AMACI

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; Sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi ve bilgi kirliliğinden arındırılarak ileriye dönük toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak verilerin elde edilmesi, kültür mirasımıza ait tüm bilgilerin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa yakasında bulunan verimli Trakya toprakları Anadolu ile Avrupa arasında kültür koridorunda bulunmaktadır. Bu itibarla zengin bir kültür mirasına ev sahipliği Devamı için tıklayınız...

ENVANTER HARİTASI

ÖRNEK ENVATERLER

Topçu Baba Türbesi
Topçu Baba Türbesi
Detaylar
Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası
Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası
Detaylar
Tahir Ağanın Çifliği Dolmeni
Tahir Ağanın Çifliği Dolmeni
Detaylar
merkez 587 ada 15 parselde Korugan C
merkez 587 ada 15 parselde Korugan C
Detaylar