Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

ANITLAR

Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Deposu
Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Deposu
Detaylar ENV. NO: 39-02-637
Alpullu Şeker Fabrikası Gazinosu
Alpullu Şeker Fabrikası Gazinosu
Detaylar ENV. NO: 39-02-638
Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
Detaylar ENV. NO: 39-02-639-01
Alpullu Şeker Fabrikası Ofis Binaları
Alpullu Şeker Fabrikası Ofis Binaları
Detaylar ENV. NO: 39-02-639-02
Alpullu Şeker Camii
Alpullu Şeker Camii
Detaylar ENV. NO: 39-02-640
Alpullu Gar (İstasyon) ve Ambar Binası
Alpullu Gar (İstasyon) ve Ambar Binası
Detaylar ENV. NO: 39-02-641/01
Alpullu Gar (istasyon) Müştemilat Binası
Alpullu Gar (istasyon) Müştemilat Binası
Detaylar ENV. NO: 39-02-641/02
Alpullu Hangar Binası
Alpullu Hangar Binası
Detaylar ENV. NO: 39-02-641/07
Babaeski Müsellim Eski Köy Cami Haziresi
Babaeski Müsellim Eski Köy Cami Haziresi
Detaylar ENV. NO: 39-02-643