Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

ANITLAR

Tellakzade Mahallesi 151 ada 11 parselde Konut
Tellakzade Mahallesi 151 ada 11 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-944
Hacızekeriya Mahallesi 162 ada 26 parselde Konut
Hacızekeriya Mahallesi 162 ada 26 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-945
Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 2 parselde Konut
Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 2 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-946
Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 4 parselde Konut
Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 4 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-947
Hacızekeriya Mahallesi 185 ada 25 parselde Konut
Hacızekeriya Mahallesi 185 ada 25 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-948
Hacızekeriya Mahallesi 187 ada 41 parselde Konut
Hacızekeriya Mahallesi 187 ada 41 parselde Konut
Detaylar ENV. NO: 39-01-949
Karakaş Mahallesi 267 ada 13 parselde fabrika
Karakaş Mahallesi 267 ada 13 parselde fabrika
Detaylar ENV. NO: 39-01-962
Karakaş Mahallsei 267 ada, 5 parselde Makine Dairesi
Karakaş Mahallsei 267 ada, 5 parselde Makine Dairesi
Detaylar ENV. NO: 39-01-962/1
Kırklareli, Merkez 417 ada 15 parsel korugan
Kırklareli, Merkez 417 ada 15 parsel korugan
Detaylar ENV. NO: 39-01-963