Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eski Okul (Kilise) Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eski Okul (Kilise) Binası
Envanter No
39-08-244
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Bizans
Genel Tanım
Köy içinde yer alan bir tepenin yamacında dikdörtgen planlı kilise kırma çatı ile örtülüdür. Eski kilise binası doğu-batı yönünde inşa edilmiş olup sonradan okul binası olarak kullanılmıştır. Merdivenli yarım daire bir platformla giriş kapısına çıkılır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Soğucak Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
152
Pafta
E19d-14a-1c/1d
Parsel
6
Yüzölçümü
2465,43
Nitelik
Kargir Okul Lojmanı Ve Hela Ve Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1+bodrum
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Eskiden kilise olarak inşa edilmiş taş yapı uzun kenarlarında ve apsis yönünde pencerelerle aydınlatılmıştır. Eski apsisin izleri yapının dışında yarım daire biçiminde olup izleri mevcuttur. Kalın tutulan dış beden duvarları içerisinde yer alan ahşap hatılların yıpranmış olmasına rağmen beden duvarları sağlamlığını korumuştur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Kilise, okul
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sergi salonu, kurs binası, kütüphane
Sahibi
Soğucak Köyü Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Soğucak Köyü Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar
Cephe duvarları sonradan beton yapılmıştır. İç cephe duvarları, ahşap tavan kaplama, pencere çerçeveleri değiştirilmiştir. Narteksin yerine avlu yapılmıştır.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2012 yılı Avrupa Birliği Ipa Sınırötesi İşbirliği kapsamında uygulanmış olan "Geçmişe Bak Geleceğini Koru" isimli proje çerçevesinde ,yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri çizdirilerek Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.
Gözlemler
Yapının çatı ve tavan kaplaması eskimiş olup yer yer çökmelerin olduğu görülmüştür. Taban tahtaları eskimiş, yer yer kopmuş ve kopartılmıştır. Yapının temellerinde kaçak kazı izleri mevcuttur. Binanın içi çöplük durumunda olup her türlü katı atık ve doğal atıklarla kötü bir görüntü sergilemektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
17.10.2008-2125
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar