Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Aya Nikola Manastırı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Aya Nikola Manastırı
Envanter No
39-08-151
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
6. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Bizans 6.yy.
Genel Tanım
Beldenin 800 metre batısında bulunan manastır, kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirmiştir. Kilise, ayazma ve mekanlardan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Merkez
Sokak
Ada
323
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Manastır tamamen kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilen üç kısımdan meydana gelmiştir. Bu üç kısım bütünüyle kayaya oyularak yapılmış büyük bir kilise, arka tarafında, güneybatısında, yine kayaya oyularak yapılmış ayazma ve kilise narteksine bitişik birbirini takip eden iki mekandan oluşmaktadır. Manastır kompleksinin dış tarafına taş ve tuğladan yapılmış mekanlarda eklenmiştir. Kilisenin narteks kısmı uzun bir dehliz halinde ayazmaya kadar ulaşmaktadır. Narteks orta kısmı çapraz, yan kısımları beşik tonozla örtülü üç bölümden meydana gelmektedir. Sağ duvar kemerler ve payelerle süslenmiş ve bu payelerin arasına korkuluk levhalarını taklit eden kabartmalar işlenmiştir. Tam ortadaki çapraz tonozlu bölümden, üstünde kare bir penceresi olan lentolu bir kapı ile naosa geçilir. Beşik tonoz ile örtülü olan naos kare planlı ikişer paye ile üç nefe ayrılır. Bemayı naostan ayıran ikonostasis de kayadan yontularak yapılmıştır. Ortasında büyük bir kemeri, sağında ise bir penceresi olduğu anlaşılmaktadır. İki yanda yer alan dar nefler de beşik tonozla örtülüdür. Ayazma ise üçlü yonca planlı kare bir mekandır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Kilise
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Manastır
Sahibi
Kıyıköy Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kıyıköy Belediyesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapının içinde ve çevresinde, özellikle iç kısımda bazı kaya bloklarının üzerinde kaçak kazılar sonucunda oluşmuş tahribatlar görülmektedir. Ayrıca duvarlarda insanların yazdıkları ve kazıdıkları yazılar yapıya büyük zarar vermektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16.03.1969-4537
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar