Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-07-1014
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloztaş duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının özellikle kuzeydoğu ve kuzeybatı cepheleri malzeme yapısı ve cephe düzeni ile geleneksel konut yapısını yansıtmaktadır. Konutun doğusunda parsel üzerinde moloz taş örgülü ahır, güneybatı ve güneydoğu parsel sınırı boyunca moloz taş örgülü bahçe duvarı bulunur.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada
103
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, yığma moloz taş duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının özellikle kuzeydoğu ve kuzeybatı cepheleri malzeme yapısı ve cephe düzeni ile geleneksel konut yapısını yansıtmaktadır. Kuzeydoğu cephe zemin katında sonradan açıldığı düşünülen kare formlu bir pencere, kuzeybatı cephede iki adet pencere bulunur. Kuzeybatı cephe 1. katında cumba çıkması dikkat çekici olup, çıkmasında 2 adet dikdörtgen pencere vardır. Cumbalı cephe ile güneybatı cephe sıvanmış olup, güneybatı cephede muhdes eklentiler vardır. Yapının içine girilememiştir. Konutun doğusunda parsel üzerinde moloztaş örgülü ahır, güneybatı ve güneydoğu parsel sınırı boyunca moloz taş örgülü bahçe duvarı bulunur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Dış cephe sıvanmıştır.
Gözlemler
Cumbalı cephe ile güneybatı cephesi sıvanmış olup, güney batı cephede muhdes eklentiler vardır. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi