Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-01-1074
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı yığma moloz taş örgülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde
Üsküp
Mevki
Sokak
No:33
Ada
Pafta
28-31
Parsel
8249
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1.kat
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı yığma moloz taş örgülü olup, doğu ve kuzeybatı duvarlarının fırın tuğla ve birket tuğla malzeme ile onarımlar gördüğü gözlemlenmiştir. Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yan parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Ön cephe pencereleri dikdörtgen planlı olup, ahşap sövelidir. Ön cephe sıvalı ve boyalı olup, kullanılmayan yapının yapının çatısında ve duvar örgüsünde bozulmalar başlamıştır. Yapının içine girilememiş olup, yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Doğu ve kuzeybatı cephe duvarlarının fırın tuğla ve birket tuğla malzeme ile onarımlar gördüğü gözlemlenmiştir Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir.
Gözlemler
Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Ön cephe sıvalı ve boyalı olup, kullanılmayan yapının çatısında ve duvar örgüsünde bozulmalar başlamıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi