Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut ve Müştemilatı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut ve Müştemilatı
Envanter No
39-01-1073
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Konut yapısı ve müştemilatı tamamen yığma moloz taş örgülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde
Üsküp
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
28-31
Parsel
8248
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1 kat
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı ve müştemilatı tamamen yığma moloz taş örgülüdür. Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir. Müştemilat yapısı doğuda yer alır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir.
Gözlemler
Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
E.K.V.K.Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı kararıdır.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi