Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut ve Müştemilatı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut ve Müştemilatı
Envanter No
39-01-1072
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı eğimli bir arazide bulunur. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı (sokak cephesinden tek katlı görünümlü), kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Konut yapısı, bahçe duvarları ve müştemilat yapısı yığma moloz taş örgülü olup, konut kısmen sıvalı ve boyalıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde
Üsküp
Mevki
Sokak
Zübeyde Hanım ve Değirmen Sokak No:24
Ada
Pafta
31
Parsel
8158
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1 kat
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı eğimli bir arazide bulunur. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı (sokak cephesinden tek katlı görünümlü) kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Konut yapısı, bahçe duvarları ve müştemilat yapısı yığma moloz taş örgülü olup, konut kısmen boyalı ve sıvalıdır. Yapı parseline batı (Zübeyde Hanın Sokak) cephesi ile kuzey (Değirmen Sokak) cephesinde olmak üzere iki adet bahçe girişi bulunur. Konutun ön cephesi bahçeye (güneye) bakmaktadır. Konutun güney cephesi zemin katında yer alan kapısının üzere nişli balkonlu olup, balkon üzeri çatı saçağı üçgen alınlık ile sonlanmaktadır. Yapının sokak cephelerinde yer alan pencere düzeni ve formu asimetriktir. Müştemilat yapısı yapı parselinin doğusunda yer almaktadır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı parselinin güneyinde iki katlı muhdes bir yapı yer almaktadır. Yapı parseline batı (Zübeyde Hanım Sokak) cephesi ile kuzey (Değirmen Sokak) cephesinde olmak üzere iki adet bahçe girişi bulunur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
E.K.V.K.Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı karar ekidir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi