Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çövenli Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çövenli Mezarlığı
Envanter No
39-08-415
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Çövenli Köyünün yaklaşık 500 m. kuzeyinde yer alan günümüzde de kullanılan mezarlık alanı içinde çok sayıda yazısız mezar taşı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Çövenli Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Köy içi
Ada
117-114
Pafta
Parsel
17-63
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yeni mezarlık ile eski mezarlık iç içedir. Eski mezarlık, mezarlığın kuzey ucunda ağaç ve çalılıkların içindedir. İçinde çok sayıda yazısız mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlıkta Osmanlıca mezar taşı görülmemiştir. İlk tescilde söz konusu taşların menhir olduğu belirtilmiştir. Menhirlerin boyunun 5-6 m. den başladığı, doğu yönünde olduğu ve ayınsel anlam taşıdığı bilinmektedir. Ancak söz konusu mezarlıkta yer alan taşların yaklaşık boyu 1-4 metre olup güney yönündedir.Ayrıca, Anadolu İslam mezar taşlarına ilişkin yapılan araştırmalarda, Kuzeybatı Anadolu'dan gelen ve ağırlıklı olarak Danişmentliyle bağlantılı Türkmen gruplarının Trakya'ya yerleşmesi 1358-1368 tarihleri arasında yaygınlık kazandığı, islam mezar taşlarının üzerine yazı yazılmaya başlanması Edirne ve Trakya çevresinde 1420 ler ve sonrasında görülmeye başlandığı, kırsal kesimde, tüm göçer Türkmen gruplarında görülen bir tavır olarak yazısız mezar taşı dikme eğilimi sürdüğü bilinmektedir. Söz konusu veriler ışığında söz konusu mezarlıkta yer alan taşların erken döenm Osmanlı Dönemine ait olduğu dikilitaş ve ayaktaşıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Mezarlık
Önerilen Kullanım
Mezarlık
Sahibi
Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde mezarlık kullanılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
x
Rölöve Projesi
Rapor
x
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
06.09.2007-1576
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
29.01.2020-6620
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Öznur ÇELİK Müze Arşt. Sanat Tarihçi
Jülide ILICAK Mimar
Emel Hacıhafızoğlu Y.Mimar