Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 194 ada 7 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 194 ada 7 parsel konut
Envanter No
39-08-991
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloztaş-ahşap hatıllı olduğu görülebilmektedir. Yapının güneyinde yer alan müştemilat eklentileri ve bahçe duvarı moloz taş örgülü olup tarihsel eklenti görünümüne sahiptir. Batı ön cephesi orta ekseninde zeminden çatıya kadar yükselen çıkma saçaklı sundurmalı girişe ve üzerinde balkona sahiptir. Sundurmalı giriş iki adet ahşap kolon ile desteklenmektedir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Nüzhet Erez Sokak
Ada
194
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Nuzhet Erez Sokak üzerinde yer alan yapı kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloztaş-ahşap hatıllı olduğu görülebilmektedir.Ön cephe yapı malzemesi gibi pencere formlarında da yenileme mevcuttur. Yapı parselinde, yapının batısında ve güneyinde yer alan yapılaşma ve müştemilat eklentileri mevcuttur. Yapının güneyinde yer alan müştemilat eklentileri ve bahçe duvarı moloz taş örgülü olup tarihsel eklenti görünümüne sahiptir. Yapının giriş (ön) cephesi batıya bakmaktadır. Batı ön cephesi orta ekseninde zeminden çatıya kadar yükselen çıkma saçaklı sundurmalı girişe ve üzerinde balkona sahiptir. Sundurmalı giriş iki adet ahşap kolon ile desteklenmektedir. Zemin kat sundurmalı girişi muhdes olarak briket tuğla malzeme ile örülmüştür. Girişin iki yanında zemin ve 1. katta birer adet dikdörtgen pencere bulunur. Güney cephe 1. kat pencerelerinin uzunlamasına dikdörtgen olduğu dikkat çekmektedir. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloz taş ahşap hatıllı olduğu görülmektedir. Ön cephe yapı malzemesi gibi pencere formlarında da yenileme mevcuttur.
Gözlemler
Yapı parselinde yapının batısında ve güneyinde yeni yapılaşma ve müştemilat eklentileri mevcuttur. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar