Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 193 ada 2 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 193 ada 2 parsel konut
Envanter No
39-08-990
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloztaş ahşap hatıllı duvar örgülüdür. Yapı oldukça kötü durumda metruk halde olup çatısında ve duvar sıvalarında dökülmeler başlamıştır. Yapının giriş cephesi batı cephesi olup bahçesine ve Yatır Sokağa bakmaktadır. Yapı, Yatır ve 501 Sokaktan moloz taş örgülü bahçe duvarı ile ayrılmaktadır.ır
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Yatır ve 501 Sokaklar
Ada
193
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Yatır ve 501 Sokakların arasında 193 ada 2 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.Moloztaş ahşap hatıllı duvar örgülüdür. Yapı oldukça oldukça kötü durumda ve metruk hanlde olup çatısında ve duverörüsünün sıvasında dökülmeler başlamıştır.Yapının giriş cephesi batı cephesi olup bahçesine ve yatır sokağa bakmaktadır. Yapı Yatır ve 501 sokaktan moloz taş örgülü bahçe duvarı ile ayrılmaktadır. Giriş cephesi orta ekseninde tek taraflı birinci kata çıkış merdiveni bulunur.Merdiven sahanlığı güneye doğru uzatılmak üzere suretiyle muhdes bir balkon ve zemin kata giriş kısmı oluşturulmuştur. 1. kat giriş kapısı önü iki adet ahşap kalasla desteklenen sundurmalıdır. 1. kat giriş kapısının iki yanında birer adet pencere bulunur. Yapının kuzey cephesine bitişik tek yöne eğimli çatılı muhdes bir mekan oluşturulmuştur. Yapının güney cephesi sokak kesişimine bakmakta olup zemin katta iki, 1. katta üç, batı cephe 1. kat seviyesinde ise 1 adet pencere bulunur. Pencereler dikdörgen formludur. Yapı içerisindeki döşeme ve tavanlar ahşaptır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı oldukça kötü durumda ve metruk halde olup çatısında ve duvar örgüsünün sıvalarında dökülmeler başlamıştır. Yapı içinde döşeme ve tavanlar ahşaptır.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar