Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 190 ada 3 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 190 ada 3 parsel konut
Envanter No
39-08-989
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.Moloztaş- tuğla duvar örgüsü ile inşa edilmiş olan yapının kuzey bahçe cephesi zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere formunda değişiklik yapılmıştır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Nüshet Erez ve 501 Sokaklar No:5
Ada
190
Pafta
Parsel
3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Nüshet Erez ve 501 sokakların kesişiminde 190 ada 3 parselde yer alan yapı, dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.Moloztaş- tuğla duvar örgüsü ile inşa edilmiş olan yapının çatısı, pencere tip ve formları yenilenmiştir. Yapının giriş (ön) cephesi sokak kesişimine bakmakta olup giriş (güney) cephesi giriş kat orta ekseninde giriş kapısı ile yanlarında küçük dikdörtgen birer adet sofa aydınlık pencereleri bulunur. Zemin giriş katının yan cephelerinde birer; 1. katta ise üç adet dikdörtgen pencere bulunur. Batı cephede zemin katta 1 adet pencere izi olup kapatılmıştır. 1. katta bir adet pencere vardır. Yapı parseli doğu ve kuzey cephelerden yığma moloztaş örgülü bahçe duvarı ile çevrilidir. Doğu cephe zemin kata bitişik müştemilat eklentisi olup doğu cephede yer alan pencereler kapatıklmıştır. kuzey bahçe cephesi zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere formunda değişiklik yapılmıştır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Kuzey bahçe cephesi, zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere kısmında değişiklik yapılmıştır. Yapının içine girilememiştir.
Gözlemler
Doğu cephe zemin katta küçük müştemilat binası olup doğu cephede yer alan pencereler kapatılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar