Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi, 187 ada 18 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi, 187 ada 18 parsel konut
Envanter No
39-08-987
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, yarıbodrum+yüksek giriş katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Ön (giriş) cephesinin orta ekseninde ters
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Yazı-Kale ve Postane Caddeleri No: 5
Ada
187
Pafta
Parsel
18
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Yazı-Kale ve Postane Caddelerinin kesişiminde 187 ada 17 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, yarıbodrum+yüksek giriş katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Ön (giriş) cephesinin orta ekseninde ters "L" tipi merdivenlerden çıkılan giriş nişi bulunmaktadır. Merdivenin solunda bodrum kat kapısı bulunur. Giriş nişi geniş dikdörtgen formlu, üst köşelerde hafif üç kademeli silmelidir. Giriş kapısı ahşaptan ve çift kanatlı olup giriş nişinin iki iç yan yüzeyi pencerelidir. Yüksek giriş katının nişli girişinin iki yan yüzeyinde birer adet kare formlu pencere bulunur. Ön cephenin yüksek giriş kat ve bodrum kat ayrımında ve çatı saçağı altında dörder silme kuşağı vardırd. Çatı saçağı altı silme kuşağının altında ise testere dişi friz süslemesi dikkat çeker. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapı sıvanmış ve boyanmıştır.
Gözlemler
Yapı boyalı ve sıvalı olup taş tuğla duver örgülü olduğu düşünülmektedir. Kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri bitişik nizamda sağır olan yapının ön (doğu)= cephesi Yaı Caddesine bakmaktadır. Yapının içine girilememiştir. Çatı saçağı altı silme kuşşağıın altında ise testere dişi friz süslemesi dikkat çeker.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar