Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 186 ada 13 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 186 ada 13 parsel konut
Envanter No
39-08-986
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı, kareye yakın diikdörtgen planlı, zemin+2 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü olduğu düşünülen yapının üst yapısı tamamen göçmüştür. Yapı yığma moloztaş duvar örgülü ahşap destekli olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. 2.katının sokak (doğu) cephesinde hafif çıkmalı olduğu görülmüştür.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Dik Sokak
Ada
186
Pafta
Parsel
13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+2
Malzeme
Moloztaş-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kale Mahallesi, Dik Sokak üzerinde 186 ada 13 parselde yer alan yapı kareye yakın diikdörtgen planlı, zemin+2 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü olduğu düşünülen yapının üst yapısı tamamen göçmüştür. Yapı yığma moloztaş duvar örgülü ahşap destekli olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. 2.katının sokak (doğu) cephesinde hafif çıkmalı olduğu görülmüştür.Güneydoğu cepheden sokağa açılan kapı ile bahçeye; güney bahçe cephesinden de yapıya girildiği düşünülmektedir.Yapının sokak cephesi hariç diğer cepheleri ve iç mimarisi metruk ve yıkık olması nedeniyle gözlenememiştir. Kuzey cephesi tamamen sağır olup doğu sokak cephesinde zemin katta orta eksende bir, 1. katta iki adet dikdörtgen pencere vardır. 1. kat ve çatısı çökmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapının sokak cephesi hariç diğer cepheleri ve iç mimarisi metruk ve yıkık olması nedeniyle gözlenememiştir. Kuzey cephesi tamamen sağır olup 1. kat ve çatısı çökmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar