Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 186 ada 12 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 186 ada 12 parsel konut
Envanter No
39-08-985
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı, dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı taşınmaz üzerinde eğimli arazinin batısında yer almaktadır. Konut yapısı moloztaş- tuğla ve ahşap örgülü olup sıvalıdır. Dik Sokak üzerinde (doğu cephe) yer alan moloz taş temelli yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yapının 1. kat günewybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri çıkmalı olup payandalarla desteklenmektedir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
186
Pafta
Parsel
12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Moloztaş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Dik Sokak üzerinde 186 ada 12 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı taşınmaz üzerinde eğimli arazinin batısında yer almaktadır. Konut yapısı moloztaş- tuğla ve ahşap örgülü olup sıvalıdır.Metruk durumda olan yapıda malzemede bozulma ve dökülmeler başlamıştır.Yapıya batı cephede yer alan sokak üzerinden geçilen bahçe kapısı ve sonrasında taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Dik Sokak üzerinde (doğu cephe) yer alan moloz taş temelli yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yapıya giriş zemin kat güney cephede yer alan kapı ile sağlanmaktadır. Yapının zemin kat batı cephesi sağır, giriş cephesinde bir doğu cephesinde ise iki adet pencere bulunur. Yapının 1. kat güneybatı Yapının 1. kat güneybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri çıkmalı olup ahşap payandalarla desteklenmektedir.1. kat köşe çıkmalı yapısı ile kademeli bir cephe yüzeyi oluşturulmuştur. 1. kat güney ve doğu cephelerde üçer, batı cephede ise iki kapatılmış 4 adet dikdörtgen pencereye sahiptir. Yapı içerisinde ahşp merdiven ve dolaplar mevcuttur. Yapını doğu cephe zemin kat seviyesinden briket malzemeden muhdes müştemilat yapısı bulunur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Metruk durumdaki yapıda malzemede bozulma ve dökülmeler başlamıştır. Yapıya batı cephede yer alan sokak üzerinden geçilen bahçe kapısı ve sonrasında taş merdivenlerle ulaşılmaktadır.Yapı içerisinde ahşap merdiven ve dolaplar mevcuttur. Yapının doğu cephe zemin kat seviyesinden briket malzemeden muhdes müştemilat binası yapısı bulunur.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar