Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evren Mahallesi 178 ada 9 parsel konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evren Mahallesi 178 ada 9 parsel konut
Envanter No
39-08-983
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
yapı hafif eğimli bir arazi üzerinde dikdörtgen planlıi zemin+1 katlı, kırma öatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapı tuğla-ahşap duvar örgülü bağdadi, üzeri sıvalı ve boyalıdır.1. kat cadde cephesi hafif dışa taşkın olup iki kademelidir. Kademeli çıkmalar birer adet payanda ile desteklenmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Postane Sokak No:3
Ada
178
Pafta
Parsel
9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Taş+Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Evren Mahallesi Postane Caddesi üzerinde 178 ada 9 parselde yer alan yapı hafif eğimli bir arazi üzerinde dikdörtgen planlıi zemin+1 katlı, kırma öatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapı tuğla-ahşap duvar örgülü bağdadi, üzeri sıvalı ve boyalıdır. Yapının girişi (ön) cephesi caddeye bakmakta olup zemin kat orta ekseninde giriş kapısı, sol tarafta büyük dikdörtgen, sağ tarafta ise daha küçük boyutlu farklı kotta birer adet pencere bulunur. 1. kat cadde cephesi hafif dışa taşkın olup iki kademelidir. Kademeli çıkmalar birer adet payanda ile desteklenmiştir. 1. kat cadde cephesinde biri çıkma yan yüzeyinde olmak üzere altı adet dikdörtgen pencereye sahiptir. Batı cephesinden betonarme yapıya bitişik doğu cephesinde birer adet pencere bulunur. Doğu cephesinde zemin kat 1/2 oranı seviyesinde bitişik muhdes eklenti bulunur. Yapının içi ve bahçe cephesi gözlenememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Batı cephesinden betonarme yapıya bitişik olup doğu cephesinde zemin kat 1/2 oranı seviyesinde bitişik muhdes eklenti bulunur.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar