Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hamdibey Mahallesi 178 ada 1 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hamdibey Mahallesi 178 ada 1 parselde Konut
Envanter No
39-03-508
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19. yy. sonu
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Demirköy Merkezinde bulunan yapı 2 katlı olarak inşa edilmiş olup alt katta tuğla üst katta ahşap karkas arası tuğla dolgu malzeme kullanılmıştır.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Hamdibey Mahallesi
Belde
Mevki
İlçe Merkezi
Sokak
Değirmen Sokak
Ada
178
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
1020,38
Nitelik
Arsa
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş + Ahşap
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Demirköy Merkezinde bulunan yapı 2 katlı olarak inşa edilmiş olup alt katta taş üst katta ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzeme kullanılmıştır. Üst kat ahşap kaplamalıdır. Yöresel mimari unsurları kullanılan yapının üst katı ahşap payandalarla desteklenmiştir. Orjinalinde alt kat ahır üst kat konut olarak planlanmıştır. Pencereleri dikdörtgen formda olup giyotindir. Yapının zemin katı moloz taş giriş katı ise ahşap karkas arası kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Yapı kırma çatılı olup alaturka kiremitle örtülüdür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Üst katın ahşap kaplamalarının büyük bir bölümü dökülmüştür. Yapısal bozulmalar ve duvarlarda çökmeler görülmektedir. Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.06.2012-441
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar