Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demirköy Fatih Dökümhanesi (Kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa) Mescidi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demirköy Fatih Dökümhanesi (Kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa) Mescidi
Envanter No
39-03-971
Yapı Türü
Cami
Yapım Tarihi
1833
Yaptıran
Kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy
Genel Tanım
Cami 16x11 m ebadında, uzunlamasına dikdörtgen planlı, yarı bodrum+harim ve galeri katlıdır. Bodrum ve zemin katlar yığma moloz taş, üst galeri katı tuğla duvar örgülü, beşik çatılıdır.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Hamdibey Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
242
Pafta
Parsel
55
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Yarı bodrum+2
Malzeme
Taş+Tuğla+Ahşap
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Mescidin tamamlanan temel kazısı, temizlik çalışmaları sonucunda restorasyon projesi ile ihyasına başlanmıştır. Cami 16x11 m ebadında, uzunlamasına dikdörtgen planlı, yarı bodrum+harim+galeri katlıdır.Bodrum ve zemin katlar yığma moloz taş, üst harim katı tuğla duvar örgülüdür. Yapı bodrum katta 20 taş ayakla desteklenmiştir. Minaresi kuzeybatı köşesinde yer almakta olup, tuğla örgülüdür. Bodrum katın kuzey cephede orta eksende girişin yanlarında ikişer, güneyde mihrap çıkıntısının yanlarında ikişer, doğu cephede altı, batı cephede ise beş adet mazgal tipi pencereleri mevcuttur. Üst harim katı tek mekanlı ve desteksiz olup, taşıyıcı duvarlardır. Restorasyonda bodrum kat taş duvarları 80 cm, üst kat tuğla duvarları 35 cm kabul edilmiştir. Harim katına kuzeydoğudan 16 basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Kuzey girişinde ahşap dikmeli revakvari bir son cemaat yeri tesis edilmiştir. Harim katı kuzey cephede orta eksende giriş kapısı, yanlarda birer adet; doğu ve batı cephelerde ise üçer adet pencereye sahiptir. Güney cephede mihrap ve yanlarda birer adet pencere bulunur. Bodrum kat giriş kapısı tuğla yuvarlak kemerli olup, harim kapısı ise ahşap çift kanatlıdır. Harim katı pencereleri de dikdörtgen lentolu, dekoratif tuğla kemer örgülüdür. Yapı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
ORTA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
cami
Bugünkü Kullanım
cami
Önerilen Kullanım
Sahibi
Cami Şerif Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar
Temel izleri ile tuğla minaresinden bir kısmı ayakta olan yapının temel kazısı yapılarak restorasyon sürecine alınmıştır.
Gözlemler
Mescidin tamamlanan temel kazısı, temizlik çalışmaları sonucunda restorasyon projesi ile ihyasına başlanmıştır.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949 20.10.2011-42 13.03.2014-1575 06.03.2015-2240 06.09.2016-3409 27.03.2018-4965
Yayın Dizini
Hazırlayanlar