Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 267 ada 13 parselde fabrika

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 267 ada 13 parselde fabrika
Envanter No
39-01-962
Yapı Türü
endüstriyel
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yapı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz-taş tuğla örgülü, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Yapının dikkat çeken mimari elemanı olarak güneybatı cephesinde 5 parsel ile bitiştiği yerde tuğla örgülü ve dairesel planlı bacası yer alır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Karakaş Mahallesi
Sokak
Gazhane Sokak No:57
Ada
267
Pafta
4
Parsel
13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
267 ada 13 parselde yer alan yapı, Gazhane ve Adalet Sokakların kesişiminde bulunur. Yapı, dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz-taş tuğla örgülü, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Gazhane Sokak cephesi giriş (ön) cephesi olup, asimetrik planlamalı, 2 adet çift kanatlı ferforje kapısı, 1 adet küçük ve 1 adet büyük dikdörtgen penceresi bulunur. Yapının dikkat çeken mimari elemanı olarak güneybatı cephesinde 5 parsel ile bitiştiği yerde tuğla örgülü ve dairesel planlı bacası yer alır. Baca tepe noktası ile altında 2 adet silmeye sahiptir. Kuzey (Adalet Sokak) cephesinde ise tuğla-briket ile örülmüş 3 adet dikdörtgen penceresi bulunur. Yapının içine girilememiş olup, cephe pencere açıklık düzeninden yüksekçe tutulmuş tek zemin katlı olduğu düşünülmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Fabrika
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Çatısı ve kiremitleri onarım görmüştür.
Gözlemler
Kuzey (Adalet Sokak) cephesinde tuğla-briket ile örülmüş 3 adet dikdörtgen penceresi bulunur.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11/12/2017-4636
Yayın Dizini
Hazırlayanlar