Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kaynarca 118 ada 1 parselde konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kaynarca 118 ada 1 parselde konut
Envanter No
39-07-954
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Oldukça geniş parselin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı tuğla örgülüdür. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Hafif eğimli arazi üzerinde subasman kotunun üzerinde yükseltilmiş merdivenli ve sundurmalı bir girişe sahiptir. Sundurmalı giriş, iki adet kolon ile taşınan alınlık düzenlemesine sahip olup, alınlığın üç cephesinde yarım madalyon kemer tezyinatı bulunmaktadır. Ön kısımda 936 yazmaktadır. Yapının kırma çatısının üzeri marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Kaynarca Beldesi
Belde
Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada
118
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
yarıbodrum+zemin
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Oldukça geniş parselin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır.Kuzeybatı köşede üzeri ovalleştirilerek oluşturulmuş kemerli bahçe kapısı bulunur. Kareye yakın dikdörtgen planlı tuğla örgülüdür. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Hafif eğimli arazi üzerinde subasman kotunun üzerinde yükseltilmiş merdivenli ve sundurmalı bir girişe sahiptir. Sundurmalı giriş, iki adet kolon ile taşınan alınlık düzenlemesine sahip olup, alınlığın üç cephesinde yarım madalyon kemer tezyinatı bulunmaktadır. Ön kısımda 936 yazmaktadır. Yapının kırma çatısının üzeri marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Yapının kuzeydoğu cephesi ön cephesidir. Ön (bahçe) cephesindeki yüksek sundurmalı giriş kapısı sonradan tadilat yapılarak ferforje kapıya çevrilmek suretiyle bozulmuştur. Bahçe cephesindeki kapısının iki yanında ikişer adet dikdörtgen formlu pencere yer alır.Kuzey sokak cephesinde ise 4 adet pencere yer alır. Doğu cephesi ile kuzeydoğu cephesinde tadilat yapılmış olup,pencere düzeni bozulmuştur.Yapı bodrum/subasman seviyesi, dış cephe köşeleri ile çatı saçağı altında silme profil hattına sahiptir. Pencereleri yassı kemerlidir. Kapı ve pencere çerçeveleri değiştirilmiş olup, pencere çerçeveleri mevcutta pvc doğramalıdır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
konut
Bugünkü Kullanım
konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Kapı ve pencere çerçeveleri değiştirilmiş olup, pencere çerçeveleri mevcutta pvc doğramalıdır.
Gözlemler
Kuzeybatı köşede üzeri ovalleştirilerek oluşturulmuş kemerli bahçe kapısı yer almaktadır. Ön (bahçe) cephesindeki yüksek sundurmalı giriş kapısı sonradan tadilat yapılarak ferforje kapıya çevrilmek suretiyle bozulmuştur. Yapının içine girilememiştir.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar