Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kaynarca Cami

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kaynarca Cami
Envanter No
39-07-953
Yapı Türü
Cami
Yapım Tarihi
1950
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Tamamen yöreye özgü kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, tek mekanlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit örtülü olarak yapılmıştır. Kuzey batı köşesinde taştan minaresi yer alır. Cephe düzenlemesi bakımından simetrik bir planlamaya sahiptir.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Kaynarca Beldesi
Belde
Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada
117
Pafta
Parsel
12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Tamamen yöreye özgü kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, tek mekanlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit örtülü olarak yapılmıştır. Kuzey cephedeki ana girişin önüne yakın zamanda kapalı bir giriş bölümü eklenmiştir.Yapı cami beratına göre 700 kişi kapasiteli olarak 1950 yılında inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde taştan minaresi yer alır. Cami kuzey cepheden +0,50cm den güney cepheye doğru 2m'yi bulan subasman kotu üzerinden yükselmektedir. Cephe açıklıklarının oranı bakımından simetrik bir düzenlemeye sahiptir.Kuzey cephesindeki eklenti girişinde alınlığında silmesi bulunan kapısı bulunur. Giriş kapısının iki yanında ikişer adet pencere, harim ve mahfili aydınlatmak için ise 5 adet pencere açılmıştır. Güney(mihrap) cephesi de kuzey cephe ile aynı simetriye sahiptir. Daha uzun olan doğu ve batı cepheler üzerinde harim ve mahfili aydınlatmak üzere 7 şer adet pencere bulunur. Subasman ve çatı saçağı altında taş silmeli olup köşelerde testere dişi tezyinata sahiptir. Pencereler dikdörtgen kapalı kemer formludur. Harim mekanına girişte çift kanatlı ahşap kapısı bulunur. Harim mekanı kuzey doğu ve batı cephelerde dairesel sütunlarla taşınan mahfil katına sahiptir. Harim mekanı yenilenmiş olup, iç cephe yüzeyleri tavan hariç, laminat ve seramik ile kaplanmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Kaynarca Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Harim mekanı yenilenmiş olup, iç cephe yüzeyleri tavan hariç laminat ve seramik ile kaplanmıştır. Çatısı, kiremitleri ve pencere doğramaları yenilenmiştir.
Gözlemler
Kuzey cephedeki ana girişin önüne yakın zamanda kapalı bir giriş bölümü eklenmiştir. Cami kuzey cepheden +0,50cm den güney cepheye doğru 2m'yi bulan subasman kotu üzerinden yükselmektedir.
EKLER
Fotoğraf
X
Rölöve Projesi
Rapor
X
Restorasyon
Harita
X
Kroki
X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar