Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karacaibrahim Mahallesi 11 ada 13 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karacaibrahim Mahallesi 11 ada 13 parselde Konut
Envanter No
39-01-942
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 11 ada, 13 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, tek kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
11
Pafta
Parsel
13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
tek
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmazın dikdörtgen olarak parsele oturduğu görülmüştür. Taşınmazın bodrum+1 kat olarak inşa edilmiş olduğu fakat yükselen yol kotundan dolayı bodrum katının yol kotunun altında kaldığı görülmüştür. Taşınmaz ahşap kargir ve yığma tuğla tekniği ile yapılmış olup, üzeri betonarme sıva ile sıvanmıştır. Taşınmazın yola bakan cephesinde kapalı çıkma yer almakta olup, bu çıkma üçgen alınlıklıdır. Yan cephe üzerinde yerleştirilen pencere açıklıkları kapalı çıkmanın iki yanında ikişer adet olacak şekilde dikdörtgen formda konumlandırılmıştır. Pencere açıklıklarının üzerinde tuğlaların dizilmesiyle oluşturulmuş yuvarlak kemerler yer almaktadır. Bu durum cepheye hareketlilik kazandırmıştır. üst örtü elemanı olarak alaturka kiremit kullanılan yapıda yer yer kiremitlerin kırıldığı ve çatı taşıyıcılarının oldukça yıprandığı görülmüştür. Taşınmazın girişi bahçe içerisinden olması nedeniyle taşınmazın iç mekanı incelenememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar