Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 4 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hacızekeriya Mahallesi 167 ada 4 parselde Konut
Envanter No
39-01-947
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 167 ada 4 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
167
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapının alana dikdörtgen olarak oturmuş olduğu görülmüştür. yığma tuğla ile inşa edilmiş olan taşınmazın giriş cephesi yuvarlak kemerli bir niş şeklinde yapılmış olup, 4 basmakla giriş kapısına varıldığı görülmüştür. Giriş kapısının iki yanında dikdörtgen formlu aydınlık pencereleri yer almaktadır.Giriş kapısının sağında ve solunda dikdörtgen formlu ikişer pencere yer almaktadır. Bu durum cephede simetrik bir düzen sağlamıştır. sol yan cephede 3 adet pencere açıklığı vardır. pencerelerin üzerinde demir doğramadan yapılan parmaklıklar yer almaktadır. Pencere kenarları sövelidir. Taşınmaz kırma çatı ile örtülmüştür. Çatı taşıyıcıları oldukça yıpranmış durumda olup üst örtü elemanı olarak kullanılan alaturka kiremitlerin yer yer kırılmış olduğu görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar