Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hacızekeriya Mahallesi 162 ada 26 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hacızekeriya Mahallesi 162 ada 26 parselde Konut
Envanter No
39-01-945
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 162 ada 26 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
162
Pafta
Parsel
26
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmazın parselde kareye yakın planda oturduğu görülmüştür. Yapının inşasında ahşap karkas, yığma tuğla kullanılarak zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın üst kat yola bakan cephesi kapalı çıkma olarak inşa edilmiş olup, zemin kat ile üst kat arasında kapalı çıkmanın oluşturduğu alan ahşap eliböğründeler ile desteklenmiştir. Taşınmazın alt kat dış cephesi toprak harç ile sıvanmış olup, üst katı ahşap kaplıdır.Beşik çatı ile örtülmüş olan taşınmazın çatı saçağının altında sıralı üçgenler şeklinde bir friz kuşağının olduğu görülmüştür. Taşınmazın yola bakan cephesinde iki adet dikdörtgen formlu pencere yer alırken, bahçe tarafına bakan kısımda üç adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Pencerelerin etrafı ahşap söveli olup, pencerelerin en üst kısmında yer alan yuvarlak kemer şeklinde ahşap kakmaların varlığı cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Taşınmazın üst örtüsü oldukça yıpranmış olup, alaturka kiremit ile örtülü olan çatının taşıyıcılarında ve üst örtü elemanı olarak kullanılan alaturka kiremitlerin bir kısmının kırılmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın bacası yapının dışından çatı yüksekliğini geçecek şekilde ateş tuğlasından örülmüş olup, taşınmazın dış beden duvarına yerleştirilmiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
konut
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar