Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Tellakzade Mahallesi 151 ada 11 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Tellakzade Mahallesi 151 ada 11 parselde Konut
Envanter No
39-01-944
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Tellakzade Mahallesi, 151 ada, 11 parselde yer alan yapının, parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 olarak inşa edildiği görülmüştür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Tellakzade Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
151
Pafta
Parsel
11
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmazın dikdörtgen planlı oturduğu görülmüştür. Zemin+1 kat olarak inşa edilen taşınmazın alt katı yığma tuğla, üst katı bağdadi yapım tekniği ile yapılmıştır. Zemin katta yığma tuğlaların arasında taşıyıcılığı artırmak için ahşap hatıl kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın girişi niş şeklinde yapılmış olup, girişin sağında ve solunda ikişer adet pencere açıklığının konumlandırıldığı görülmüştür. Girişin solunda yer alan pencere formları kare form olarak değiştirilmiştir. Taşınmazın üst katında giriş kapısının üstüne denk gelecek şekilde simetrik düzen korunarak yarım daire şeklinde bir sofa konumlandırılmıştır. Sofa kısmında iki adet pencere açıklığı, sofanın iki yanında ise üçer adet pencere açıklığının konumlandırıldığı görülmüştür. Sofa kısmının iki yanında dikey olarak konumlandırılmış ahşap hatıllar ile desteklenerek sofa kısmı vurgulanmıştır. Saçak altlarında kare şekillerden oluşan kalemişi izleri görülmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
konut
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar