Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kale Mahallesi 243 ada 5 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kale Mahallesi 243 ada 5 parselde Konut
Envanter No
39-08-941
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 243 ada,5 parseldeki yapı Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada
243
Pafta
Parsel
5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmazın Zemin+1 kat olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın alana dikdörtgen planda oturduğu görülmüş olup, üst kat ile zemin kat arası ahşap doğramalar ile desteklenmiştir. Taşınmazın inşasında kerpiç, ahşap ve tuğla kullanılmıştır. Taşınmazın üst cephesi kerpiç dolgulu ahşap konstrüksiyon ile desteklenmiş olup, alt katında ise yığma tuğla kullanılmıştır. Taşınmazın alt kat pencere ve kapı açıklıklarında pvc doğrama kullanılmıştır. Taşınmazın giriş kapısının sol yanında kare formlu pencere açıklığı yer alırken, sağ yanında daha küçük forma sahip kare bir pencere bulunmaktadır. Taşınmazın kat arasında ahşap hatıl kullanılmıştır. Zemin katın dış beden duvarlarında yapılan onarım sırasında betonarme harç kullanılarak pencere formları değiştirilmiştir. Üst kat zemin kata göre daha orijinal kalmıştır. Üst kat pencere açıklıkları dikdörtgen formlu olup, pencere açıklıklarının hemen altında ve ve taşınmazın beden duvarlarının köşelerinde ahşap hatıllar mevcuttur. Pencere açıklıkları saç ile kaplanarak olumsuz hava koşullarından korunmak istenmiştir. Taşınmazın üst örtü elemanı olarak ahşap karkas ve alaturka kiremit kullanılmıştır. Karkasların ve kiremitlerin oldukça yıpranmış olduğu görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Taşınmazın zemin katı onarımdan geçmiş olup, doğramaları yenilenmiştir. Üst örtüsü oldukça yıpranmış durumda olup, ahşap kısımlarda yıpranmaların olduğu görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
22/08/2017 tarih ve 4368 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar