Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Cami Kebir Mahallesi 51 ada 60 parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Cami Kebir Mahallesi 51 ada 60 parselde Konut
Envanter No
39-07-931
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy
Genel Tanım
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Cami Kebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
51
Pafta
Parsel
60
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Yığma Tuğla
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Taşınmaz, kareye yakın dikdörtgen planlı bir alana oturmaktadır. Zemin+1 kat olarak yığma taş ile inşa edilmiştir. Yan cephesinde pencere açıklıkları simetrik olarak yerleştirilmiştir. Taşınmazın arka cephesi yola bakmakta olup bu cephede dikdörtgen formlu küçük bir pencere açıklığı bulunur. Taşınmazın giriş kapısının bulunduğu alanda mevsim şartlarından korunmak için yapıldığı düşünülen etrafı açık indirme çatı ile yapılmış bir eklenti bulunmaktadır. Yapının çatı taşıyıcıları ahşap karkas olup üst örtü elemanı olarak alaturka kiremit kullanılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Taşınmazın baca kısımları ve arka cephesinde yer alan kat araları betonarme harç ile sıvanmıştır.
Gözlemler
Yapının köşe parsele oturduğu görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2017-4083
Yayın Dizini
Hazırlayanlar