Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Askeri Yapı Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Askeri Yapı Kalıntısı
Envanter No
39-07-930
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy
Genel Tanım
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Uzunali Mevkiinde, askeri tatbikat alanı içerisinde eski dere yatağının içerisinde yer alan kemerli bir yapı kalıntısıdır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Cami Kebir Mahallesi
Belde
Mevki
Uzunali
Sokak
Ada
25
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yapının tamamı toprak altında kalacak şekilde inşa edilmiştir. Kemerli bir ağız kısmı bulunmaktadır. Kemerli ağzın üzerinde moloz taş ile oluşturulmuş bir yığıntı yer alır. Kemerli ağzın bulunduğu yön doğuya bakar. Yapı kalıntısının önünde oval bir şekilde yığma taşlarla yapılmış bir alanın izleri görülmektedir. Kemerin içerisine bakıldığında iç duvarların ateş tuğlası ile yapıldığı görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Yapının kemerli kısmının onarım geçirdiği görülmüştür.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2017-4083
Yayın Dizini
Hazırlayanlar