Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Huzurevi Binası (Konut)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Huzurevi Binası (Konut)
Envanter No
39-01-910
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
20. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
85 ada, 20 parselde iki katlı yapı.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Camiikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Karaumur Bayırı MEvkii
Sokak
Fuat Umay Caddesi
Ada
85
Pafta
Parsel
20
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
85 ada, 20 parselde bulunan iki katlı yapının dış cephesinde 20. yy. dönem özeliklerini yansıtmaktadır. 1870 yılında yapıldığı düşünülen yapı zemine dikdörtgen bir planda oturmaktadır. Yapının ön cephesinde cephesinde geniş bir giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde çıkma bir balkon yer almaktadır. Balkon 4 adet sütun ayaklara oturmaktadır. Yapının pencereleri dikdörtgen formda olup günümüz pencerelerine uyarlanmıştır. Ön cephedeki kapının sağındaki ve solundaki pencereler her iki katta da aynı olmak üzere simetri oluşturmaktadır. Yapının dış cephesi beton harmedir. Geçirdiği çeşitli tadilat ve tamiratlarda iç mekanlardaki dönem özellikleri günümüze ulaşmamıştır. Yapı günümüze kadar çeşitli fonksiyonlarda işlevini sürdürmüş ve yapıya eklemeler ve yenilemeler yapılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Huzur Evi
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
85 ada, 20 parselde bulunan iki katlı yapının dış cephesinde dönem özelliklerinin izleri görünmektedir. İç cephede ise 1. ve 2. katlarda yapılan tadilat, onarım, boya-badana, ekleme ve yenilenen bölümleriyle dönemin mimari ve estetik özelliklerini kaybetmiş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/11/2015-2751
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar