Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demircihalil Babatepe Köprüsü

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demircihalil Babatepe Köprüsü
Envanter No
39-01-912
Yapı Türü
Köprü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli Ilı, Merkez İlçe. Demircihalil Köyü sınırlarında. Kırklarelı-Derekoy anayolunda Demırcrhalıl Köyü'nün yaklaşık 4 km sonrasında, solda bulunan eski asfalt yolda yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Demircihalil Köyü
Belde
Mevki
Babatepe Mevkii
Sokak
Ada
123/1 - 101/1
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli İli , Merkez İlçe, Demircihalil Köyü sınırlarında, Kırklareli-Dereköy anayolunda Demircihalil Köyü'nün yaklaşık 4 km sonrasında, solda bulunan eski asfalt yolda yer almaktadır. Tek gözlü yuvarlak kemerli beşik tonozlu kesme taştan inşa edilmiş köprünün dış çerçevesi moloz taşlarla doldurularak tamamlanmıştır. Tonoz içerisindeki taşlar kireç harcı ile birbirine bağlanmış olup, yola yakın üst bölümünde yaklaşık 50 cm- 1 m'lik kısmındaki moloz taşların beton harç ile sonradan döşendiği anlaşılmaktadır. Doğu-bastı doğrultuda inşa edilen köprünün inşa edilen köprünün üzeri günümüzde asfalt tabaka ile kaplanmıştır. Üzerinde herhangi bir inşa ve onarım kitabesi bulunmayan köprünün Geç Osmanlı Dönemi'nde inşa edildiği anlaşılmıştır. Kenarlarında korkulukların bulunmadığı köprü günümüze oldukça sağlam olarak ulaşmıştır. Köprünün ayaklarındaki taşların yer yer kaçak kazılar sonucu sökülerek tahrip edildiği görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Köprü
Bugünkü Kullanım
Köprü
Önerilen Kullanım
Köprü
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Günümüzde köprünün üzeri moloz taşlarla betonarme harçla sıvalı olup, ayrıca asfalt tabaka ile kaplanmıştır.
Gözlemler
Günümüze oldukça sağlam olarak ulaşmış olan köprünün gözü içerisindeki taşlarında kaçak kazılar sonucu yer yer tahribat oluşmuştur.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
09/02/2016-2947
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar