Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Envanter No
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
KONUM
İlçe
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Isıtma
Kanalizasyon
Ayrıntılı Tanım
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
Taşıyıcı Durumu
Dış Yapı
Üst Yapı
İç Yapı
Süsleme
Rutubet
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
Çevresel
Aykırı
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar