Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19.yy sonu 20. yy başları
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İlimiz, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 123 ada 9 parseldeki tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan 123 ada 8 parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapı bodrum üzeri tek katlıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü olup, yer yer yapılan onarımlarla tuğla (Çingene tuğlası) malzemeden örgü duvarda görülmektedir.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Orhaniye
Belde
-
Mevki
-
Sokak
-
Ada
123
Pafta
-
Parsel
8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum üzeri tek katlı
Malzeme
Taş+tuğla+ahşap
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
İlimiz, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 123 ada 9 parseldeki tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan 123 ada 8 parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapı bodrum üzeri tek katlıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü olup, yer yer yapılan onarımlarla tuğla (Çingene tuğlası) malzemeden örgü duvarda görülmektedir. Yapının konut olarak kullanılan üst katının ise dört cephesi de ahşap karkas arası tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Söz konusu yapının giriş cephesinde ortada yer alan giriş kapısının iki yanında kare biçiminde üst bölümleri sabit, alt bölümü iki kanatlı, ahşap, iki adet penceresi ile arka cepheden görünen ve muhtemelen tuvalet veya banyo için yapılan kare biçiminde, ahşap küçük bir penceresi de mevcuttur. Söz konusu yapıya giriş sonradan yapılan betonarme beş basamaklı merdiven ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı yapının üst örtüsü kırma çatılı olup alaturka kiremitle kaplıdır. Anılan yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir. Bahsedilen yapının üzerinde yer alan ahşap malzemenin yer yer farklılığı zaman içerisinde onarım geçirdiğini göstermektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs mülkiyetinde
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs mülkiyetinde
Yapılan Onarımlar
Söz konusu yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir.Anılan yapının üzerinde yer alan ahşap malzemenin yer yer farklılığı zaman içerisinde onarım geçirdiğini göstermektedir.Ayrıca bahsedilen yapıya giriş sonradan yapılan betonarme beş basamaklı merdiven ile sağlanmaktadır.
Gözlemler
Anılan yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar