Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Depo

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Depo
Envanter No
Yapı Türü
Yapım Tarihi
1940-1950
Yaptıran
Yapan
-
Vakfiye
-
Kitabe
-
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli İli Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi içerisinde yer alan 1940'lı yıllarda depo binası olarak yapılan taşınmaz günümüzde kullanılmamaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
267
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Tek katlı yığma malzeme ile inşa edilen taşınmaz çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmiş ve sıva ile kapatılmıştır.Dikdörtgen plana sahip olan taşınmaz bir dönem depo olarak kullanılmış günümüzde boş durumdadır. Saçak kısmı silmeli olan yapının iç kısmı tamamen harap durumdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Depo
Bugünkü Kullanım
Depo
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
06/03/2015-2230
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar