Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Babaeski Gar Sahası Kantar Binası (Mal Deposu)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Babaeski Gar Sahası Kantar Binası (Mal Deposu)
Envanter No
39-02-877
Yapı Türü
Ulaşım
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy.
Genel Tanım
Gar sahasına ait olan tek katlı dikdörtgen planlı yapının kantar binası olduğu görülmüştür.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Gaziosmanpaşa Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
1
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kantar Binası beşik çatılı olup, doğu ve batı tarafında ikişer adet dikdörtgen formda üzeri basık kemerli geniş kapısı, kuzey ve güney yan cephelerinde ise yine dikdörtgen üzeri basık kemerli iki adet penceresi bulunmaktadır. Pencere ve kapılar sövelidir. Kullanılmayan yapının geniş kapıları beton ile kapatılmış yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Depo
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Devlet Demir Yolları
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Devlet Demir Yolları
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Kullanılmayan yapı bakımsız haldedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
18.11.2011-105
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar