Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 113 Ada 36 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 113 Ada 36 Parselde Konut
Envanter No
39-01-789
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan iki katlı, tuğla yığma ve ahşap karkas arası tuğla dolgu olarak yapılmış olup, üzeri sıva ile örtülüdür (ön cephe) Ön kısmın pencereleri nişler içerisine yerleştirilmiştir. İki katta da pencere bol kullanılmıştır. Çatının bir bölümünün marsilya kiremit kaplı olduğunu görüyoruz.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Yayla Meydanı
Sokak
Mehmet Akif Caddesi
Ada
113
Pafta
21
Parsel
36
Yüzölçümü
179
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+bodrum
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat üzerine iki kattan oluşmaktadır. Yan cepheleri bitişik olan yapının ön ve arka cephelerinde üstü kemerli dikdörtgen pencereler kullanılmış, pencereler nişler içerisine yerleştirilmiş olup ahşap çerçeveleri çürümüştür. Girişe altı basamakla çıkılmakta ve kemerlidir. Çatının var olan kısmı marsilya tarzı kiremitle kaplı olup çökmüştür. Dış cephe tuğla üzerine sıva ile kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bina, beden duvarının bir parçası hariç tamamen yıkılmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar