Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 110 Ada 43 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 110 Ada 43 Parselde Konut
Envanter No
39-01-785
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan yapı taş örgülü temeller üzerine bodrum katlı ve iki kat olarak yapılmış. Yola bakan cephede ikinci katta girişin iki tarafı yola taşkın cumbalı olarak yapılmış. Duvar örgüleri üzeri harç ile kapatılmış ve alt katta kemerli pencereler orijinalliklerini korumaktadır. İkinci kat pencerelerinin asıllarıyla ilgisi yoktur. Duvar cephelerinden çatıya geçişte silmeler kullanılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Çukur Sokak
Ada
110
Pafta
24
Parsel
43
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+bodrum
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmıştır. Binanın yola bakan cephesinde üst katta simetrik iki cumba bulunmaktadır. Alt katta yola bakan cephede kemerler içinde dar uzun pencereler kullanılmış, bodrumda yola bakan cephesinde girişin iki yanında iki küçük pencere yer almaktadır. Cepheler en üstte binayı çepeçevre dolaşan profilli bir kat silmesi ile sonlanmaktadır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmış, özgün pencereleri boşlukları ile oynanarak değiştirilmiştir.
Gözlemler
Günümüzde konut olarak kullanılan binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmış ve üst kat pencere boşlukları ile oynanarak bina özgün görünümünü büyük ölçüde kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar