Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 108 Ada 20 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 108 Ada 20 Parselde Konut
Envanter No
39-01-775
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, Eski Adliye Sokak ile Mektep Sokağın kesiştiği noktada bulunan konut yapısı yığma olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Eski Adliye Sokak
Ada
108
Pafta
48
Parsel
20
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Mektep Sokağa bakan güneybatı yönündeki giriş cephesinin önünde geniş bir avlusu bulunmaktadır. Mektep sokak üzerinde yer alan ana avlu girişi dışında Eski Adliye Sokağa açılan ikinci bir avlu girişi yer alır. Yapının birde Eski Adliye Sokak üzerinde garaj girişi bulunmaktadır. Yapının giriş bölümü iki sütunludur ve üzerinde metal konstrüksiyon balkon yer alır. Pencereler basık kemerli, söveli, sıva işi profillidir. Kat silmesi ve saçak silmesi sıva işi profilli olan yapının kırma çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapıda yakın zamanda restorasyon ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapı yakın zamanda onarım geçirmiş olup, iyi ve bakımlı bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar