Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 210 Ada 7 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 210 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No
39-01-869
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.yy.
Genel Tanım
Yayla Mahallesi'nde bulunan yapı bodrum kat üzeri tek katlı olup bodrumu moloz taş yığma, zemin katı ahşap karkas arası kerpiç dolguludur.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Çifte Gazino
Sokak
Çifte Kabineler Sokak
Ada
210
Pafta
48
Parsel
7
Yüzölçümü
181
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 1
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Girişi sokağa bakan batı cephesinden, merdivenle çıkılan, üstü kemerli, girintili bir niş şeklindedir. Ön cephede girişin sağ ve solunda dikdörtgen, dar uzun ikişer pencere bulunmaktadır. Zemin katı tuğla hatıllı moloz taş, üst katı ahşap karkas arası tuğla dolgulu ve yer yer kerpiç dolgulu olarak inşa edilmiştir. Cepheleri bodrum katta sıvalı, zemin katta ahşap kaplıdır. Çıkmalı saçağı olan binanın çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Pencere doğramaları yenilenmiş olan yapının sokak cephesindeki ana girişinin önü tuğla ile örülerek kapatılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde konut olarak kullanılan binanın taşıyıcı ve cephe kaplamaları yıpranmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.01.2001-6553
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar