Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 Ada 25 Parselde Konut (Celepoğlu Konutu)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 Ada 25 Parselde Konut (Celepoğlu Konutu)
Envanter No
39-01-764
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
1908
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde, Yayla Caddesinde bulunan konut yapısı yığma olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Hükümet Caddesi
Sokak
Yayla Caddesi
Ada
728
Pafta
35
Parsel
25
Yüzölçümü
375
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır.Yayla Caddesi'ne bakan batı yönündeki ön cephesinde merdivenle çıkılarak ulaşılan ana girişi bulunmaktadır. Ön cephesi kesme taş, yan cepheler sıvalı olan yapının girişi üzerinde taş konsollu balkon bulunmaktadır. Pencere ve kapıları basık kemerli olan yapının ön cephesindeki giriş bölümünün her iki yanında üçgen alın yer alır. Üçgen alınlar arasında Yunanca yazı ve 1908 tarihi bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yakın zamanda tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucu yapı aslına uygun olarak onarılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapı yakın zamanda onarım geçirmiş olup, iyi ve bakımlı bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar