Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 Ada 23 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 Ada 23 Parselde Konut
Envanter No
39-01-762
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde Yayla Caddesinde bulunan konut yapısı bodrum ve tek kattan oluşmaktadır. Bodrum kat tuğla hatıllı taş yığma, giriş katı ise ahşap karkas arası tuğla dolgu olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Sokak
Yayla Caddesi
Ada
728
Pafta
35
Parsel
23
Yüzölçümü
256
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1+b
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir + Ahşap Karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı bodrum kat ve giriş katından oluşmaktadır. Yayla Caddesi'ne bakan batı yönündeki ön cephesinde merdivenle çıkılarak ulaşılan ana girişi bulunmaktadır. Yapının bodrum katında Durmuş Bey Sokağa bakan cephesi üzerinde yer alan ikinci bir girişi daha bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı olan yapının saçak silmeleri profillidir. Giriş kat pencereleri sıva işi söveli olup, üzerinde demir korkuluklar bulunmaktadır. Yapının ön cephede yer alan ahşap ve özgün ana giriş kapısı üzerinde kalem işleri yer alır. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapının cephe sıvalarında dökülmeler mevcut olup, bakımsız bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/12/2015 tarih ve 2849 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar