Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 89 Ada 16 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 89 Ada 16 Parselde Konut
Envanter No
39-01-761
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrum kat üzerine iki katlı, ahşap hatılla desteklenen tuğla örgülü duvarlar, harç sıvalı. Cephelerde dikdörtgen, dar, uzun pencereler yer almakta, pencerelerin çepe çevre etrafında ve aralarda silmelerle hareketlendirilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Çarşı
Sokak
Tevfik Sağ Sokak
Ada
89
Pafta
17
Parsel
16
Yüzölçümü
300
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Cephelerde birbirinden silmelerle ayrılan dar, uzun dikdörtgen pencereler kullanılmış. Duvarlar taş tuğla örgü üzerine harç sıvalı, çatıya geçişte hatıllar kullanılmış. Ana girişin üzerinde demir korkuluklu yola taşan balkon yer almaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapının cephe sıvalarında dökülmeler mevcut olup, bakımsız bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar