Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 100 Ada 5 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 100 Ada 5 Parselde Konut
Envanter No
39-01-760
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrum kat üzerinde yükselen iki kat, çevre duvarı ile kaplı avlu, alaturka kiremit kaplı çatı örtüsü, aydınlık cephe. Abidevi görüntü. Pencere silmeleri içinde yer alan pencereler. Giriş merdivenle sağlanmakta.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Çarşı
Sokak
Tevfik Sağ Sokak
Ada
100
Pafta
37
Parsel
5
Yüzölçümü
280
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+b
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bir avlu içinde yer alan bodrum üstü iki katlıdır. Abidevi bir şekilde yapılmıştır. Cephede silmeler içerisinde yer alan pencereler cepheyi aydınlatmaktadır. Ana girişin iki yanı ileri doğru çıkılmıştır. Ana giriş ahşap ve yuvarlak kemerlidir. Girişin iki yanında konsollar silme ile sınırlandırılmıştır. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Otel olarak kullanılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Otel
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
14.10.1999-5693
Yayın Dizini
Hazırlayanlar