Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 87 Ada 33 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 87 Ada 33 Parselde Konut
Envanter No
39-01-758
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı taştan yapılmış, harç ile kaplı. Çatıya geçişte silmeler kullanılmış. Çatı alaturka kiremit ile kaplı, cepheler aydınlık tutulmuş. Duvarlar rutubetten deforme olmuş.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Yayla Caddesi
Ada
87
Pafta
20
Parsel
33
Yüzölçümü
540
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Avlu içinde iki katlı taştan sıva ile kaplıdır. Basit gösterişsiz bir konut. Taş silmelerle çatıya geçiş yapılmış. Alaturka kiremit ile kaplı.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılan yapının kuzeydoğu yönündeki Yayla Caddesine bakan cephesinin sıvaları büyük ölçüde dökülmüş olup, yapı bakımsız bir durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
14.10.1999-5693
Yayın Dizini
Hazırlayanlar