Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karacaibrahim Mahallesi 15 Ada 35 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karacaibrahim Mahallesi 15 Ada 35 Parselde Konut
Envanter No
39-01-849
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Tescil edilmiş sivil mimarlık örneği yapının bulunduğu parselde dört katlı betonarme apartman bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Kayyumoğlu Çeşme Sokak
Ada
15
Pafta
58
Parsel
39
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Tescil edilmiş sivil mimarlık örneği yapının bulunduğu parselde dört katlı betonarme apartman bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
YOK
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Tescil edilmiş sivil mimarlık örneği yapının bulunduğu parselde dört katlı betonarme apartman bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
30.06.1993-1425
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar