Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 87 Ada 23 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 87 Ada 23 Parselde Konut
Envanter No
39-01-756
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yayla mahallesi, Mehmet Akif Caddesinde bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum kat, zemin kat ve cihannüma katından oluşmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Karaumur
Sokak
Mehmet Akif Caddesi
Ada
87
Pafta
20
Parsel
23
Yüzölçümü
340
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+Cihannüma
Malzeme
Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı bodrum kat, zemin kat ve cihannüma katından oluşmaktadır. Mehmet Akif Caddesi'ne bakan batı yönündeki ön cephesinin orta kısmında iki taraftan basamaklarla çıkılarak ulaşılan girişi bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı olan yapının pencere kenarları ve duvar köşeleri ahşap kaplıdır. Pencerelerde balkon korkuluğu şeklinde demir korkuluklar bulunmaktadır. Yapının ön cephede yer alan ahşap ana giriş kapısı özgündür. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapıda restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20.04.1990-646
Yayın Dizini
Hazırlayanlar