Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karacaibrahim Mahallesi 16 Ada 41 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karacaibrahim Mahallesi 16 Ada 41 Parselde Konut
Envanter No
39-01-846
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karacaibrahim Mahallesi, Kurtuluş Caddesinde bulunan konut yapısı bodrum üzeri iki katlı, tuğla dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
İstanbul Caddesi
Sokak
Kurtuluş Caddesi
Ada
16
Pafta
58
Parsel
41
Yüzölçümü
166
Nitelik
Dükkanı Olan Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan bina, bodrum katı moloz taş yığma, üst katları ise tuğla dolgulu ahşap karkas sistemde yapılmıştır. Kurtuluş Caddesinin İnkişah Sokak ile birleştiği köşede bulunur. Ön cephesi sokakları takib eder biçimde açılıdır. Üst katta eliböğründelere oturan ön cephe boyunca çıkmaları bulunmaktadır. Çıkmalar zemin kat planını takip etmemekte, üst katta dikdörtgen mekanlar oluşacak şekilde yapılmışlardır. İki yan cephesi bitişik olan binanın kapısı ahşap iki kanatlı, pencere üstleri kemerlidir. Cepheleri sıvalı olan binanın saçağında sıvalı ve profilli bir silme bulunmaktadır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Dükkan olarak kullanılmış zemin katta pencere boşluklarına müdahale edilmiş, doğramaları değiştirilmiştir. Cephelerde çimento harçlı sıvalar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina, duvarları ve çatısı kısmen çökmüş harap haldedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
09.01.2003-7465
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar