Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Doğu Mahallesi 187 Ada 23 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Doğu Mahallesi 187 Ada 23 Parselde Konut
Envanter No
39-01-845
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Doğu Mahallesi, Yanık Kışla Caddesinde bulunan konut yapısı bodrum üzeri iki katlı, yığma olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Doğu Mahallesi
Belde
Mevki
Kesmekaya
Sokak
Kurtuluş Caddesi
Ada
187
Pafta
44
Parsel
23
Yüzölçümü
328
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan bina bodrum katı muhtemelen moloz taş, üst katları tuğla yığma olarak yapılmıştır. Girişi Yanık Kışla Caddesine bakan güneydoğu cephesinden üstü kemerli bir kapıdandır. Giriş bölümü değiştirilmiştir. Muhtemelen girintili bir giriş nişi olan yapıya günümüzde yan yana iki ayrı kapıdan girilmektedir. Yan iki cephesi bitişik ön cephesinde cephe boyunca çıkma bulunmaktadır. Sıvalı olan cepheleri, pencere kenarlarında söveler, düşeyde sütun benzeri silmeler ve en üstte iki sıra saçak silmesi ile süslenmiştir. Çatısı önden gizli, kırma çatı ve üzeri alaturka kiremit ile kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Kapı ve pencere doğramaları değiştirilmiştir.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Bina günümüzde kullanılıyor olmasına rağmen cephe kaplamaları ve taşıyıcı olarak yıpranmış durumadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
24.08.1990-757
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar