Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Höyük Baba Menhirleri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Höyük Baba Menhirleri
Envanter No
39-04-069
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Megalitik (büyük taş), dikili anıtsal mezar taşlarıdır. Her ne kadar kelime olarak megalitik anıt, iri taşlardan yapılma büyük anıt anlamına gelmekte ise de; bunların dikilitaş (menhir), sırataş ve geçitli mezar odaları gibi bir çok değişik türü vardır.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Malkoçlar Köyü
Belde
Mevki
Höyükler Yanı
Sokak
Ada
119
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
21998,02
Nitelik
Tarla
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Menhirler yaklaşık 2 m boyunda ve 4 m arayla, ayak ve baş taşı şeklinde dikilmişlerdir. Kuzey taraftaki taş daha ince ve silindirik yapılı, güney taraftaki ise daha yassıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Menhir
Bugünkü Kullanım
Menhir
Önerilen Kullanım
Menhir
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Malkoçlar Köyü Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Köy meydanında yazısız 2 adet dikilitaş bulunmaktadır. Köy meydanında bulunan menhirler iyi korunmuş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar