Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Türk Ocağı Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli Türk Ocağı Binası
Envanter No
39-01-759
Yapı Türü
Dernek Binası
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Türk Ocağı Binası Ulu Önder Atatürk’ün 20-21 Aralık 1930 tarihlerinde İlimizi ziyaretleri sırasında Kırklareli halkına kültür ve uygarlık hakkındaki görüşlerini açıklaması bakımından tarihi ve istisnai bir değere sahiptir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi,Camikebir
Belde
Mevki
Sokak
Yayla Caddesi
Ada
87
Pafta
20
Parsel
41
Yüzölçümü
375
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+bodrum
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Türk Ocakları, 1912 yılında İstanbul’da bir kültür derneği olarak kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’de millî devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür. Kırklareli Türk Ocağı Binası Yayla Mahallesinde bulunmaktadır. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan üç katlı yığma bir binadır. Ana girişi Yayla Caddesine bakan kuzeydoğu cephesindendir. Güneybatı cephesinde arka avlusundan iki girişi daha bulunur. Ana giriş ön cephede merdivenle çıkılan bir girinti şeklindedir. Girişin üzerinde çelik konstrüksiyonlu bir balkon bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı binanın güneybatı cephesinde yarım daire formunda bir bölüm bulunmaktadır. Geniş bir arka avlusu olan binaya avludan iki giriş ve bodrum katına giriş bulunmaktadır. Binanın sıvalı olan cepheleri taş söve ve silmelerle harektendirilmiştir. Pencereler dikdörtgen fakat söveleri basık kemerlidir. Üst kat pencere sövelerinin üstüne üçgen alınlık benzeri süslemeler eklenmiştir. Düşeyde pencere ve kapı kenarlarında sütun benzeri ve yatayda kat aralarında profilli silmeler bulunur. Çatısı gizlidir. Çatı parapet duvarı iki sıra silme ile süslüdür. Çatı örtüsü alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Türk Ocağı Binası
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Bina 2013 yılında Avrupa Birliği'nin IPA Sınırötesi Programı tarafından finanse edilerek aslına uygun olarak onarılmıştır.
Gözlemler
Bina 2013 yılında Avrupa Birliği'nin IPA Sınırötesi Programı tarafından finanse edilerek aslına uygun olarak onarılmış, bakımlı ve iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20.04.1990-646 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar